Wereldblog

'Landloos, werkloos, voedselloos, hopeloos'

Behorend tot de inheemse bevolking, hindu en landloos, driemaal benadeeld. Land is een ongelofelijk kostbaar goed in het overbevolkte Bangladesh, dikwijls ten nadele van de zwakste gemeenschappen wiens land op allerlei manieren in beslag wordt genomen.
Wereldblog

Dhaka University: een politiek bolwerk

Dhaka University is doordrenkt met geschiedenis. Alle grote poltieke omwentelingen in Bangladesh zijn hier gestart. De reputatie die Dhaka University bekleed binnen de Bengaalse maatschappij is dan ook ongekend in vergelijking met universiteiten in veel andere landen.
Wereldblog

Bangladesh: een onrustig vertrek

Het belooft een spannende reis te worden naar Bangladesh.  De laatste weken werd het land namelijk opgeschrikt door hartals, geweld en arrestaties. Ik vroeg me dus af wat nu de diepere politieke oorzaken zijn voor de huidige politieke impasse. Bij wijze van inleiding, hierover een kort artikel.
Analyse

Armoede en handicaps versterken elkaar

Handicap in ontwikkelingslanden is een onderbelicht probleem. Handicap en armoede zijn nauw met elkaar verbonden. Niet alleen hebben mensen die een handicap meer kans om arm te zijn, armoede en ondervoeding zorgen er ook voor dat handicaps vaker voorkomen in ontwikkelingslanden.
Lectrr
Analyse

Greenpeace hangt vuile was kledingindustrie buiten

De kledingsstukken van veertien grote wereldmerken dragen sporen van de giftige chemische stof nonylfenolethoxylaat (NPE). Dat brengt de ngo Greenpeace aan het licht in haar Dirty Laundry II-rapport. Omdat NPE erg schadelijk is voor het milieu en de gezondheid, heeft de Europese Unie het gebruik van de stof verboden.
Nieuws

Vrouwenrechten leiden tot economische groei

Volgens het jaarlijkse World Development rapport van de Wereldbank leidt gendergelijkheid tot meer economische ontwikkeling en een hogere productiviteit. De laatste jaren is er volgens de Wereldbank grote vooruitgang geboekt op het vlak van vrouwenrechten, maar is er nog steeds een lange weg te gaan voordat we kunnen spreken over volledige gelijkhe ...
IRIN Photos (cc)
Nieuws

Overstromingen teisteren Azië

Overstromingen teisteren momenteel grote delen van Pakistan, India, China en Thailand waardoor veel mensen op de vlucht zijn geslagen. Volgens de Verenigde Naties zal klimaatopwarming ervoor zorgen dat er in 2050 meer dan 200 miljoen klimaatvluchtelingen zullen zijn.
Nieuws

Europees rapport roept op tot evaluatie veiligheidsbeleid

Tien jaar na 11 september heeft de Commissie voor Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken een rapport goedgekeurd dat oproept tot een grondige evaluatie van het Europese veiligheidsbeleid. Er is echter door de Europese Volkspartij (EVP), de grootste politieke fractie in het Europese Parlement, zware kritiek geuit op dit rapport.
Bram Vranken
Interview

'De Palestijnse leiders voeren uit wat het Israëlische koloniaal regime dicteert'

Volgende week wordt in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties mogelijk gestemd over een eventuele toetreding van Palestina als de 194ste lidstaat van de VN. MO* interviewde Siggi Vertommen en Omar Jabary Salamanca, onderzoekers aan de Gentse universiteit over de voor- en nadelen van de erkenning van Palestina.
Nieuws

Zware aanval taliban doet Kaboel op grondvesten daveren

Dinsdag 13 september hebben de taliban een zware aanval uitgevoerd op overheidsgebouwen in Kaboel. Het geweld in Afghanistan heeft dit jaar een hoogtepunt bereikt met een record aantal burgerlijke slachtoffers.
Nieuws

Moord en verkrachting gesponsord door de VS

In een nieuw rapport van Human Rights Watch worden Afghaanse milities, die opgericht en gesteund worden door de NAVO, ervan beschuldigd op grote schaal de mensenrechten te schenden. Zo zouden deze milities zich onder meer schuldig hebben gemaakt aan moord, smokkel, afpersing en verkrachting van minderjarigen.
Recensie

“Ramadan: een maand voor lichaam en ziel”

“Ramadan: een maand voor lichaam en ziel” is de debuutreportage van regisseur Ismail Belbattah. Donderdag  8 september werd de film voorgesteld in de Atlas in Antwerpen. MO* ging een kijkje nemen en botste op een heterogene avond, waar autochtonen en allochtonen tot een beter begrip van elkaar probeerden te komen.

Pagina's