CC Bass_Nroll (CC BY-NC-ND 2.0)
Opinie

Hoe een alternatief Turkijeboek sommigen erg zenuwachtig maakt

Over mijn boek ‘Wat u niet mag weten over Turkije. Hoog tijd voor een eerlijk debat’ (Lannoo 2016) verscheen op de website van MO* een opiniestuk van Stephen Bouquin. Dit is geen normaal opiniestuk of ...
CC Steve Evans (CC BY-NC 2.0)
Opinie

Waarom zijn westerse media zo vooringenomen als het over Turkije gaat?

Politicoloog Dries Lesage publiceerde “Wat u niet mag weten over Turkije”, waarin hij de westerse berichtgeving analyseert én probeert de Turkse werkelijkheid vanuit een ander perspectief ...
Analyse

Hoe zwaar wegen de aanslagen van Parijs op deze tijd?

Is 13/11 het definitieve einde van het optimisme van 2000? Of is het verschil alleen groot voor de middenklasse uit Europa die stilaan meeschuift naar de afgrond waar de rest van de wereld allang in d ...
Thierry Ehrmann (CC BY 2.0)
Analyse

Een politieke generatie van brokkenpiloten

Wordt de wereld bestuurd door een politieke generatie die haar taak niet aankan? Grexit, Brexit, Oekraïne, Syrië, Palestina, de interculturele samenleving: alles moet blijkbaar kapot. Dries Lesage ove ...
Pete Souza (cc0)
Opinie

Goede verstandhouding tussen de grootmachten

Het is op dit ogenblik erg moeilijk om beslissingen over Defensie te nemen omdat binnen de EU en de NAVO de noodzakelijke visie ontbreekt. 
Photo: GCIS
Analyse

BRICS dagen Westen uit met concrete samenwerking

De oprichting van de Nieuwe Ontwikkelingsbank en een nieuw reservefonds  wordt de eerste grote concrete realisatie van de vijf BRICS-landen. Het is hun manier om de globale financiële architectuu ...
© Moyan Brenn CC BY ND 2.0
Analyse

Groeiland Turkije

Turkije duikt vaak op in lijstjes van belangrijke groeilanden. Volgend jaar is het voorzitter van de prestigieuze G20 van grootste economieën. Samen met Mexico, Indonesië, Zuid-Korea en Nigeria maakt ...
Reuters
Opinie

PKK is koren op de molen van Turkse nationalisten

Dries Lesage las met aandacht het stuk Turkije oogst wat het gezaaid heeft van Ludo De Brabander. Hij deelt met Ludo het streven naar vrede en rechtvaardigheid. Hij probeert de Turkse politiek ook al ...
Analyse

G20 buigt zich opnieuw over financiële sector

Onder het voorzitterschap van Zuid-Korea werkt de groep van de twintig belangrijkste oude en nieuwe industrielanden (G20) volop aan zijn volgende top, die in november in Seoul plaatsvindt. Op de vorig ...
Nieuws

Bleke G20-top bewijst dat wereld besturen erg moeilijk is

De G20-top in Toronto is zondag (27 juni) afgesloten met een tekst waaruit veel verdeeldheid blijkt. Alleen het erg technische luik om het risicogedrag in de financiële sector te bezweren, lijkt redel ...
Nieuws

OESO: Regeringen zeer bezorgd over aftrekbare verliezen van banken

Zaterdag (26 juni) zei Jeffrey Owens, hoofd van de belastingafdeling van de OESO, dat zijn organisatie betrokken is bij gesprekken tussen regeringen en de banksector over het groeiende probleem van fi ...

G8 bespreekt hervorming VN-Veiligheidsraad

Tijdens hun diner vrijdagavond hebben de leiders van de G8 een lang gesprek gevoerd over de hervorming van internationale organisaties. De Franse president Sarkozy en President van de Europese Raad He ...

Pagina's