© Reuters
Analyse

De strijd tegen terreur is ook de strijd tegen illegale wapens

Vorige vrijdag bogen de Europese ministers van Binnenlandse Zaken zich in Brussel over een voorstel van de Europese Commissie om de EU Vuurwapenrichtlijn aan te passen. Doel is om de controle op vuurwapens in de EU te versterken. Het is een van de vele beleidsmaatregelen die versneld worden doorgevoerd in de nasleep van de terroristische aanslagen ...
Analyse

Europese defensiebedrijven op zoek naar klanten in Abu Dhabi

Dit weekend gaat in Abu Dhabi de tweejaarlijkse IDEX-wapenbeurs van start. De komende week zullen ongeveer alle belangrijke defensiebedrijven ter wereld met een eigen stand aanwezig zijn op deze grootste wapenbeurs in het Midden-Oosten en trachten hun defensiematerieel te verkopen aan landen in de regio. Daarnaast zullen er ook live demonstrat ...
Surian Soosay (CC BY 2.0)
Opinie

Kalasjnikovs kopen in België?

Na de terroristische aanslagen in Parijs kwam België in het vizier als mogelijke bevoorradingsplaats voor de Kalasjnikovs, raketlanceerder en ander wapentuig van Coulibaly en de broers Kouachi. Dat bracht meteen de strijd tegen illegale vuurwapens in ons land op de voorgrond. We hebben een stevige wapenwet in België, maar wat illegale wapens betref ...
Toon Lambrechts
Opinie

Wapens voor de peshmerga! Of toch niet?

Er wordt gewerkt aan een internationale strategie om de Islamitische Staat in Syrië en Irak te verslaan. Een van de centrale peilers van dat beleid zijn de wapenleveringen aan Koerdische peshmerga. Nils Duquet vreest dat meer wapens eerder tot minder vrede in de regio zullen leiden.
© UNODC
Analyse

Dodelijke statistieken: van inzicht tot preventiestrategieën

Recent publiceerde United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) haar rapport Global Study on Homicide 2013. Aan de hand van een veelheid aan bronnen geeft dit rapport een overzicht van de moorden die wereldwijd gepleegd worden. De focus ligt op moorden die niet het onmiddellijke gevolg zijn van (burger)oorlogen. Deze moorden – die in de m ...