CC Michael Coghlan
Column

Deeleconomie, grootkapitaal en de nieuwe sociale klasse

Het internet transformeert zichzelf van communicatieplatform tot productieplatform. Dat wijzigt de sociale verhoudingen fundamenteel. Een op vier werknemers is nu al freelance en tegen 2020 zou dat een op drie zijn. Kenniswerkers verdienen vaak erg weinig, terwijl ze toch hun eigen productiemiddelen bezitten. Creëert deze nieuwe sociale klasse ook ...
Column

De commons als een nieuwe Derde Weg

Bijna de hele geschiedenis van de democratische politiek in het industriële tijdperk kan samengevat worden onder de noemer "lib-lab": of we kiezen voor een 'vrije' markt, of we kiezen voor een staat die reguleert, dan wel nationaliseert. Deze tweedeling kwam grotendeels voort uit de klassenstructuur van onze industriële samenleving: aan de ene kant ...
Column

Coworken en hacken in de kerk

Initiatieven rond de deel- en 'peer to peer'-economie worden vandaag nog vaak geconfronteerd met problemen rond huisvesting. Daarom gaat Michel Bauwens zich in een open brief aan de paus richten: volgens hem komen de sociale principes van de Katholieke Kerk helemaal overeen met de filosofie van de nieuwe sociale economie en moet de Kerk zijn deuren ...
CC Local Motors
Column

Download eens een auto

De auto is zowat het symbool van de moderne industriële consumptiesamenleving. Maar het maken van wagens zou op een fundamenteel andere manier kunnen gebeuren, met verregaande gevolgen op het vlak van ecologie en duurzaamheid.
Column

De transitie naar een sociale kenniseconomie in Ecuador

De huidige crisis leidt niet alleen tot protest, maar ook tot creatieve oplossingen, schrijft Michel Bauwens in zijn eerste MO*column. Kennis en materiële dingen worden meer en meer gedeeld. Het Zuid-Amerikaanse Ecuador is pionier op het vlak van de sociale kenniseconomie. Met het FLOK Society project streeft het naar gedeelde kennis op het vlak va ...