© Brecht Goris
Column

Facebook en ik: it’s complicated.

Nadat ik het contract had getekend waardoor ik hier niet langer columniste ben maar halftijds redacteur klimaat bij MO* word, kwam nog een laatste vraag. Of beter: een niet afdwingbare verplichting die als vraag geformuleerd werd. Het betrof de sociale media.
© Reuters
Boek

Handleidingen voor een wonderlijke nieuwe wereld

‘Er is geen alternatief.’ ‘Er bestaat niet zoiets als de samenleving.’ Jazeker wel, aldus de econome Kate Raworth. In haar meteen klassieke Doughnut Economics toont ze feilloos aan dat een andere samenleving en een andere economie niet alleen denkbaar maar ook realiseerbaar zijn. Journaliste Naomi Klein ziet Trump in het Wit ...
© Brecht Goris
Column

De pijn van een dode vogel in je hand

De overheid moet geen regels maken, toch niet als het over de wapenindustrie, politie-optreden of ruimtelijke ordening gaat. Dat lijkt de heersende opinie te zijn. Maar wat het gebrek aan regelgeving veroorzaakt, dat laat zich heel moeilijk samenvatten in woorden die begrepen worden. Schrijven over de pijn die je voelt bij het verdwijnen van dieren ...
EWEA (CC BY-NC-ND 2.0)
Analyse

Tot zo ver de Belgische verontwaardiging: Marghem probeert een sluikexit voor België

Er was niet meer dan een verlengd weekend voor nodig. Nadat Federaal minister voor Energie, Milieu en Duurzame Ontwikkeling Marghem op vrijdag nog haar sympathie had betuigd aan de hoge klimaatambities van andere landen, liet ze op maandag weten dat België minder hoopt te doen dan Europees gevraagd en overeengekomen. Waarop de premier haar prompt t ...
© Stijn Oosterlynck & KULeuven
Interview

‘Een gedeelde plek is niet voldoende, het is een eerste stap naar een nieuw gemeenschappelijk belang’

Vier jaar lang bogen sociologen, pedagogen, sociaal-geografen en politicologen zich over dezelfde vraag: wat houdt mensen in een diverse samenleving bij elkaar? Wat voedt de solidariteit? Wat holt die solidariteit uit? Tine Hens sprak erover met socioloog Stijn Oostelynck (UAntwerpen) en pedagoge Joke Vandenabeele (Kuleuven).
© DieGem
Reportage

‘Armoede weegt zwaarder dan cultureel verschil’

In het beste geval kiezen we vrij en blij hoe we onze vrije tijd invullen. Het is eigen tijd, soms ook vertaald als ‘me-time’. Maar wat betekent vrije tijd als je geen werk hebt, geen papieren of amper geld? Hoeveel tijd en ruimte is er dan voor hobby’s? En dringt de diversiteit van alledag door in onze vrije tijd?  ...
© Brecht Goris
Column

Een eiland, gekoloniseerd door plastic afval

De hoeveelheid plasticafval die de mens dagelijks in zee uitbraakt, is hallucinant. Een van de vele slachtoffers is Henderson eiland, een stip in de Stille Zuidzee. Dagelijks braakt de zee als een vuilniswagen vol PMD plasticresten uit op het strand van dit eiland.
\diegem_onderwijs
Reportage

‘De doorsnee-leerling bestaat niet meer’

Plots leek het alsof de halve wereld school liep in basisschool Mater Dei in Leuven. Op amper twee jaar tijd veranderden de leerlingen van bijna homogeen blank in zeer divers en gekleurd. Hivset in Turnhout, een vroegere verpleegsterschool, maakte een gelijkaardige evolutie door. Verder doen zoals men deed, bleek geen optie meer. Vee ...
Bread Fot The World (CC BY-NC-ND 2.0)
Boek

‘Gif vormt het hart van deze landbouw’

Het industrieel-mechanische landbouwsysteem dat de voorbije vijftig jaar de norm is geworden, kreunt onder de sociale en ecologische kosten die het veroorzaakt. Intussen duiken overal agro-ecologische alternatieven op: landbouw die het eeuwige conflict tussen voedselproductie en natuurbeheer opheft. 
© Brecht Goris
Opinie

Klimaat is alles. Journalistiek moet daarom stoppen met behagen

‘Klimaat is geen nevenverschijnsel, het is de voorwaarde voor ons bestaan. In tijden van klimaatverandering hebben we nood aan integrale journalistiek: ook als het niet over het klimaat gaat, moeten we het erover hebben.’ MO*columniste Tine Hens werd bekroond met de FRDO Persprijs Duurzame Ontwikkeling. Naar aanleiding daarvan schr ...
© DieGem
Reportage

‘Waarom zou je je bekommeren om je straat als je niet gelooft dat men die bekommernis ernstig neemt?’

Ook al is wonen een grondwettelijk recht, voor mensen in sociaaleconomisch kwetsbare posities is het al te vaak een kwestie van geluk en geduld. Er valt niet zo veel te kiezen als je nauwelijks of geen inkomen hebt. Bovendien zijn de buurten waar de kansarmoede groot is ook het meest divers. Solidariteit is er geen vanzelfsprekendheid, maar de plek ...
© DieGem
Reportage

‘Mijn werk is de enige plaats in de stad waar ik geen zwarte ben’

Knaagt de toenemende diversiteit in de samenleving aan solidariteit tussen mensen en zo aan het fundament van de welvaartstaat? Vier jaar lang bogen sociologen, pedagogen, sociaal-geografen en politicologen zich in het onderzoeksproject DieGem over die vraag. Vijf weken lang brengt MO* verslag uit. Dit is het eerste deel, over solidariteit op ...

Pagina's