Analyse

Armoede in Europa

In de Europese Unie leven 78 miljoen inwoners onder de armoedegrens –dat is één Europeaan op zes. Bij kinderen ligt het armoederisico nog hoger (19 procent). En ondanks de economische groei van de laatste jaren leeft ruim acht procent van de werkende bevolking onder de armoedegrens.
Analyse

‘Antisemitisme is anti-islamitisch’

Is er antisemitisme binnen de moslimgemeenschappen in Europa? Dat was één van vragen die islamoloog Tariq Ramadan opwierp tijdens het debat Europese moslims tegenover de kwestie van het antisemitisme begin november, een organisatie van het European Muslim Network.
Nieuws

Het belang van cultuur in de promotie van vrouwenrechten

Ontwikkelingstrategieën die rekening houden met culturele waarden kunnen schadelijke praktijken tegen vrouwen doen afnemen en mensenrechten bevorderen. Dat staat in het bevolkingsrapport 2008 van UNFPA, het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties.
Analyse

'Machthebbers willen geen individuen die nadenken'

Rabih Mroué is een Libanese theatermaker en performer die op verschillende plaatsen in Europa heeft opgetreden. In het kader van het Moussem Kunstenfestival brengt hij op 23 november in het cultuucentrum Berchem Make me stop smoking, een intrigerende voorstelling van een lokale kunstenaar met een globale taal. Op 27 november staat Mroué op de plank ...
Analyse

Stap achteruit voor Marokkaanse persvrijheid

De Arabische nieuwszender Al Jazeera bracht van november 2006 tot juni 2008 vanuit de Marokkaanse hoofdstad Rabat een dagelijks Maghreb-journaal –voor velen een bewijs van de democratische ontwikkeling in het land en van de wil om de persvrijheid een grotere marge te geven. Nu ziet het er naar uit dat die droom van korte duur was, de zender zijn ac ...
Analyse

Moslims vatten de koe bij de horens

Gedwongen huwelijken vormden de focus van de Europese campagne die Spior, een koepel van Nederlandse moslimorganisaties, voor de zomervakantie lanceerde. Het ging om de tweede editie van de campagne Hand in hand tegen huwelijkdwang, ditmaal georganiseerd in samenwerking met islamoloog Tariq Ramadan.
Nieuws

Europees plan voor armoedebestrijding niet ambitieus

78 miljoen mensen in de Europese Unie leven onder de armoedegrens. De Europese Commissie vindt dat onaanvaardbaar en wil in 2010 een Europees Jaar tegen Armoede en Sociale Uitsluiting organiseren. Maar de daadkracht lijkt veel kleiner dan bij het bestrijden van de kredietcrisis.
Opinie

[opinie] De moslimvrouw wordt onderdrukt. Wie zegt dat?

Zondag 5 oktober stelt MO*redacteur Samira Bendadi haar boek "Dolle Amina's. Feminisme in de Arabische wereld" voor op Het Andere Boek in Antwerpen. Een voorsmaakje in de vorm van een opinie.
Analyse

Werk in uitvoering in de Verenigde Arabische Emiraten

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben één van de snelst groeiende economieën ter wereld. Daardoor is de nood aan gastarbeiders enorm hoog, vooral in de bouwsector. Meer dan driekwart van de inwoners van de Emiraten zijn buitenlanders. Ze maken negentig procent van de werkende bevolking in de privésector uit.
Analyse

Koran en wetenschap

Volgens een bepaalde interpretatie zou de Koran alle wetenschappen bevatten, maar niet alle moslims zijn het daarover eens.
Analyse

Wedloop om het hart van de moslim

De Amerikaanse ambassade in Brussel organiseert lezingen over de islam en geeft gratis opleidingen aan leidende figuren uit de Belgische moslimgemeenschap. Ook de academische wereld speelt in op de grote informatiehonger in de moslimgemeenschappen.
Nieuws

‘De banlieue, dat is het buitenland’

Hoop voor de banlieues – zo heet het gloednieuwe plan van de Franse president Nicolas Sarkozy om de problemen in achtergestelde Parijse voorsteden aan te pakken. MO* ging poolshoogte nemen in de godvergeten cités van de lichtstad.

Pagina's