Wereldblog

Geweld laait op in Bel Air, Port-au-Prince

April is de maand van de rara muziek in Haïti; rara is een instrumentale muziek met trommels, trompetten en raspen. De muziekgroep loopt als een carnaval groep over straat en een groep mensen volgen hun. Op vrijdag gingen wij naar het rara optreden in Bel Air de wijk waar Viva Rio actief is. Bel Air is een sloppenwijk niet ver van waar Aristid ...
Willemjan Vandenplas
In beeld

De kinderen van de Vrede

Enkele maanden terug trok Willemjan Vandenplas voor een missie naar Guatemala om de verantwoordelijken van een gezondheidspost aan de grens met Mexico te vervangen. Hij verbleef twee maanden ter plaatse en leefde samen met de lokale Mayagemeenschap. De gemeenschap bestond vooral uit vluchtelingen die terugkeerden uit Mexico na de burgeroorlog in Gu ...
Wereldblog

Viva Rio in Haiti

Viva Rio is een Braziliaanse ngo die werd opgericht in Rio de Janeiro in 1994 en is volgens het Global Journal de 48ste beste NGO van de wereld. Het verhaal van Viva Rio is welgekend bij de cariocas, de inwoners van Rio, en ook bij de Brazilianen. Viva Rio zijn vooral actief in de favelas, de benaming voor de sloppenwijken van Rio, en heeft als doe ...
Wereldblog

Brazilië en Haïti: een verhaal van humanistische zuid-zuid coöperatie?

Brazilië is geen nieuwe speler in de internationale coöperatie, het is al 40 jaar donor, maar zag haar budget in de eenentwintigste eeuw fors stijgen naar ongeveer 1 miljard dollar. Kenmerkend voor haar beleid is dat het uitgaat van politieke neutraliteit omdat Brazilië geen koloniaal verleden heeft.

Pagina's