"Wij zetten ook niet alles in de gazet"

Begin juni stelt 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, zijn beleidsrapport voor. Dat is zo de traditie, en dit jaar zal het niet anders zijn. Bij die gelegenheid legde De Wereld Morgen staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Eddy Boutmans (Agalev) alvast enkele vragen voor. John Vandaele en Stef Boogaerts konden vaststellen ...

HET FSC-LABEL

Het FSC-label wil de consument de markt laten beïnvloeden door hem de mogelijkheid te bieden houtproducten te kopen die afkomstig zijn uit duurzaam beheerde wouden. FSC staat voor Forest Steward Council ofte Raad voor Duurzaam Bosbeheer. Het FSC-label is globaal – er zijn al FSC-wouden op de vijf continenten – en het is veelomvattend (zie onder): h ...

Prangende vragen aan Vlaamse ngo's

De affiche waarmee 11.11.11 dit jaar uitpakte, zette hier en daar kwaad bloed. De erg stereotiepe foto van het zwartje-dat-er-erg-aan-toe-is, vonden sommigen niet meer kunnen omdat ze meer schade aanricht dan goed doet, meer ontgoocheling voortbrengt dan bewustzijn. Is het inzamelen van geld dat wel waard? En was dit dan 11.11.11 nieuwe stijl? Moet ...

Prangende vragen aan Vlaamse ngo's

De migratiestromen van de voorbije vijftig jaar hebben een toenemend aantal mensen vanuit de vroegere Derde Wereld naar ons land gebracht. Dat is een kans voor al die ngo's die het directe contact met de mensen uit het Zuiden hoog in hun vaandal voeren. Afrikaanse animatoren en Aziatische projectverantwoordelijken zouden de veruitwendiging kunnen z ...

Prangende vragen aan Vlaamse ngo's

In de derdewereldbeweging zijn al veel dure woorden besteed aan de noodzaak van een heus partnerschap tussen organisaties in Noord en Zuid. Wie zegt aan nieuwe verhoudingen tussen Noord en Zuid te willen werken, moet dit immers ook in de eigen praktijk waarmaken. Jan Aertsen, directeur van Vredeseilanden-Coopibo, kan zich vinden in de titel van dit ...

Prangende vragen aan Vlaamse ngo's

Een beweging die aan andere verhoudingen op wereldschaal wil werken, moet ook iets betekenen in de eigen omgeving. Het belang van collectes en financiële campagnes kan die ambitie in de weg staan. Gunilla De Graef van Broederlijk Delen ziet niet noodzakelijk een tegengestelling tussen de donorfunctie van een Europese ngo en haar opdracht om de eige ...

Het volk wil een belasting

Speculatieve geldstromen ontwrichten hele economieën. Een fatsoenlijk mens wil daar iets aan doen, toch? Hét middel tegen speculatie dat momenteel opgeld maakt, is de Tobintaks. Dat voorstel tot belasting op speculatief kapitaal is de voorbije jaren ook één van de speerpunten geworden in de strijd tegen het neoliberalisme.

De grote wereld komt binnen langs het Klein Kasteeltje

Mensen trekken niet vanuit het Congolese regenwoud naar de Vlaamse Polders, maar van Kinshasa of Marrakesh naar Brussel, Antwerpen of Gent. In België is Brussel ongetwijfeld dé grote ingangspoort en binnen dat Brussel steekt de wijk rond het Klein Kasteeltje eruit als hét aanmeldpunt voor legale en illegale migranten. 'Zelfs in het buitenland is he ...

Ethisch ondernemen zit in de lift

Een bedrijf moet winst maken. Het is een uitspraak die even onaanvechtbaar lijkt als de zwaartekracht. Toch maakt een nieuw denken opgang. 'Ethisch ondernemen' is een poging om de puur economische logica te koppelen aan morele en maatschappelijke verantwoordelijkheden. Wij zochten voor u de achtergronden en de beperkingen op van deze jonge, economi ...

Pagina's