© Brecht Goris
Column

IJsberen in de stressvolle mensenzoo

Als kind zag MO*columnist Hans Van Dyck de gekooide ijsberen rondjes draaien. Vele jaren later ziet hij daarin een beestige les voor mens en dier.
© Brecht Goris
Column

Wat ons onderwijs kan leren van olifanten en bijen

‘Herleid wetenschap niet tot alleen maar technologie’, stelt MO*columnist Hans Van Dyck. Hij pleit met passie voor een grotere waardering van de “S” in STEM-programma’s voor het onderwijs.
© Brecht Goris
Column

Is “groen” een understatement voor veelkleurige biodiversiteit?

Dat soorten verdwijnen is doodnormaal. Maar de schaal waarop erg veel diersoorten er op wereldschaal de brui aangeven, is dat niet. Wetenschappelijke alarmkreten klinken almaar luider en ongemakkelijker.  Lijden we aan hardhorigheid, vraagt gedragsecoloog Hans Van Dyck zich af.
© Brecht Goris
Column

Waarom we graag samen springen en zingen op duivelse of andere verzen

Doorheen de bril van de bioloog krijgt menig typisch menselijk fenomeen toch weer een beestig tintje. Gedragsecoloog Hans Van Dyck ziet u al luidkeels op en neer veren op de zomerfestivals en ontwaart veel meer dan een hand vol biologie in al dat georkestreerd groepsvertoon. Hierin schuilt boeiende materie voor diverse kunstopleidingen.
© Brecht Goris
Column

Over haviken, duiven en de Bourgeois-strategie

Het zijn niet alleen vogelaars die praten over de toestand van  haviken en duiven. Ook de haantjes van de politiek blijken heel wat gemeen te hebben met beestige strategieën. In theorie althans, zo betoogt professor gedragsecologie Hans Van Dyck.
© Brecht Goris
Column

De bedwelmende geur van uitlaatgassen: wat als stank een geliefd parfum wordt

De invloed van de menselijke bedrijvigheid op andere levensvormen gaat ver. Erg ver. En we hebben het vaak niet door dat er meer dan een luchtje aan zit, betoogt gedragsecoloog Hans Van Dyck.
© Brecht Goris
Column

Alarm in uw darm: inwendige biodiversiteit verschraalt

Professor gedragsecologie Hans Van Dyck (UCL) trekt op excursie naar vertrouwd gebied voor een verrassende ontmoeting met uw eigenste fauna en flora. Een ecologisch herstelplan dringt zich echter op in dienst van uw lijf en geest.
© Brecht Goris
Column

Ballet zonder choreograaf

Terug van weg geweest laat professor gedragsecologie Hans Van Dyck ons meekijken naar de wereld door zijn biologische bril. Wij zien overal plannen en ontwerpen, terwijl de werkelijkheid veel meer met pop-up toestanden te maken heeft. Een les die we leren van spreeuwen met of zonder roze tutu.
Brecht Goris
Column

Boer zoekt bastaard

Toen onze voorouders hun eerste kunstzinnige graffitiwerk aan een grot toevertrouwden, stond de landbouw nog niet eens in de steigers. Wouden golden als rijke meeneemrestaurants. Diverse wildfilets dartelden vrij rond, al dan niet vergezeld van mammoetsaus. De overgang van wilde kost naar zorgvuldig telen wordt algemeen erkend als een mijlpaal voor ...
Brecht Goris
Column

De dt-regel als pauwenstaart

Wie duurzaamheid predikt, verwijst vaak naar Moeder natuur. Dat voorbeeldige en sobere besje recycleert dat het geen naam heeft, gaat steevast voor natuurlijke evenwichten en laat overdaad bestraffen door de strenge regels van natuurlijke selectie. Als prooien erg talrijk worden, weten natuurlijke vijanden daar goed raad mee. Intomen die handel!
Brecht Goris
Column

Liefde voor parasieten

Voor onderkruipers zoals parasieten haalt ieder rechtschapen mens de neus op. Zo niet, bent u niet goed wijs, of … bent u een evolutiebioloog. Evolutiebiologen zijn wild van het gespuis dat leeft op de kap van anderen. Toch zouden we zelf ook best wat leren leven met parasieten, in plaats van overdoses antibiotica in te nemen en van onze hui ...
Brecht Goris
Opinie

De oerwip van de mensheid

We zijn met zijn allen beestiger dan we graag willen weten, zegt gedragsecoloog Hans Van Dyck. En aan de andere kant van het spectrum blijken dieren "menselijk" gedrag te vertonen. 'Maak van uw volgende bezoek aan de zoo dus maar een echt familiefeest.'