Analyse

Ontwikkeling als dekmantel voor privatisering in Egypte

De Europese en Amerikaanse steun aan de landen van de Arabische Lente is slechts een middel om een agressief privatiseringsbeleid op te dringen. Via de zogenaamde PPP’s (privé-publieke partnerschappen) wil men sectoren zoals water en energie naar de privésector overhevelen. Tot die conclusie komt Counter Balance, een samenwerkingsverband van milieu ...
Bart Lasuy
Interview

‘Ik zal mijn territorium verdedigen, maar ik durf dat territorium ook te verplaatsen’

‘Fantastisch nieuws en niet meer dan normaal dat Sidi Larbi de Vlaamse cultuurprijs 2012 krijgt. Zijn werk bouwt bruggen, opent je ogen en schept werelden waar je als toeschouwer naartoe wordt gezogen.’ Dat schrijft Goedele Janssens op de website van de Singel als reactie op de aankondiging van de voorstelling Puz/zle van choreograaf Sidi Larbi Che ...
Samira Bendadi
Analyse

‘Vrijheid is de enige verworvenheid van de revolutie’

Stenen en tomaten kreeg de Tunesische president Moncef Marzouki naar zich toe geslingerd toen hij op 17 december in Sidi Bouzid de herdenking van de Jasmijnrevolutie bijwoonde. Precies twee jaar eerder stak Mohamed Bouazizi zich in dat stadje in brand. Ook vandaag nog is het volk kwaad.
Reuters/Ahmed Jadallah
Opinie

Wanneer in leven blijven luxe wordt

In een interview met MO* enkele weken geleden, zei de Egyptische acteur Amr Waked dat hij optimistisch is omdat de Egyptenaren nu voor het eerst een president hebben die ze openlijk kunnen bekritiseren en zelfs beledigen. En hij vond dit een eerste stap in de goede richting.
Reuters / Luke MacGregor
Interview

Gaza en de Egyptische revolutie

In het verhaal van de woelige omwentelingen die door de Arabische wereld razen, blijft de Egyptische revolutie de gebeurtenis van de twee voorbije jaren die het meest tot de verbeelding spreekt. Deze revolutie was en is, onder andere door de opeenvolging van gebeurtenissen en de blijvende onrust, een topstory in de media en een studiecase in de aca ...
Sander De Wilde
Interview

'Bij racisme gaat het om macht'

Sterk politiek bewustzijn, heldere analyses, onverzettelijke strijdbaarheid: hier is Houria Bouteldja (39), dochter van Algerijnse immigranten die in Frankrijk zijn komen wonen toen zij zeven was. Bouteldja heeft een politiek project: een nieuw links tot stand brengen waarvan antiracisme en antikolonialisme het fundament vormen. En ze heeft een amb ...
CC Hossam el-Hamalawy
Analyse

Een compromisloze stem

Daar zat ze, Nawara Negm, op een stoep op het Tahrirplein. Moe en vooral teleurgesteld vanwege de magere opkomst voor de betoging tegen de herziene grondwet. Dat was op vrijdag 11 maart 2011, precies twee maanden na de afzetting van president Moebarak. Het volk was al lang naar huis en de overgebleven pleinbezetters waren twee dagen voordien hardha ...
REUTERS/Ahmed Zakot
Analyse

Gaza door de Arabische bril

Gaza is uiteraard voorpaginanieuws in de Arabische kranten. In de commentaren zijn er twee grote lijnen te onderscheiden. Er is de afstandelijke analyse die de achterliggende bedoelingen van de aanval op Gaza wil uitspitten en de uitkomst ervan probeert te voorspellen. En die dan tot de conclusie komt dat een staakt-het-vuren de enige uitkomst is, ...
Reuters
Analyse

De moord op Syrië

Syrië verzinkt in geweld. VN-gezant Lakhdar Ibrahimi kwam ons na zijn bezoek aan Damascus in september vertellen wat al breed in de media aan bod kwam, namelijk dat de situatie erger en erger wordt. Sinds juli bestempelt het internationale Rode Kruis het geweld tussen het regime en de rebellen als een intern gewapend conflict. En terwijl de VS en d ...
Analyse

EU moet haar nabuurschapsbeleid grondig herzien

De Europese Unie moet een nieuw beleid voeren ten aanzien van haar zuidelijke buren. In dat beleid moeten niet alleen de politieke rechten in aanmerking worden genomen. Ook de economische en sociale rechten moeten daarin een belangrijk criterium zijn. Dat vragen ngo’s uit verschillende Arabische landen.
Brecht Goris
Opinie

De Arabische Lente: een vervlogen droom

De opstanden in Tunesië en in Egypte hebben een droom doen ontstaan. Die kreeg een naam: de Arabische Lente. Het bleek mogelijk om een president die zich decennialang aan de macht vastklampte en telkens weer met meer dan 90 procent van de stemmen herverkozen raakte, omver te werpen, gewoon door massaal de straat op te gaan. Massa breekt angst en ma ...
MO*/Lisa Develtere
Interview

'We waren naïef'

Allochtonen en politiek. Niet echt een verhaal van melk en honing. In het essay dat in het september-nummer verschenen is blijkt dat heel wat burgers van Marokkaanse en Turkse afkomst erg teleurgesteld zijn in politici met wie ze diezelfde roots delen. ‘Wij hebben de lijsten gekleurd. Meer niet’, was ook de titel van de essay. Maar hoe ...

Pagina's