UN Photo / Cia Pak (CC-BY-NC-ND-2.0)
MO*paper

Van simpele Millenniumdoelen naar warrige Duurzame Ontwikkelingsdoelen

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen – Sustainable Development Goals of SDG’s – vormen de basis van een veelomvattende agenda voor mondiale ontwikkeling voor de periode 2015-2030. In deze MO*paper onderzoekt Jan Vandemoortele of de SDG’s geschikt zijn voor hun doel.
MONUSCO Photos (CC BY-SA 2.0)
Opinie

‘Beste premier, is België de duurzame ontwikkelingsdoelen vergeten?’

Jan Vandemoortele herinnert premier Charles Michel aan de verbintenissen die België vorig jaar aanging in het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelen. ‘Uw beloftes waarmaken is heel wat moeilijker dan 3 miljard vinden om de begroting op koers te houden.’
Analyse

Hoe zwaar wegen de aanslagen van Parijs op deze tijd?

Is 13/11 het definitieve einde van het optimisme van 2000? Of is het verschil alleen groot voor de middenklasse uit Europa die stilaan meeschuift naar de afgrond waar de rest van de wereld allang in dreigt te verdwijnen? Jan Vandemoortele en Dries Lesage geven hun antwoorden.
© UN Photo / Kibae Park
Analyse

Een nuchtere kijk op de SDG’s

Na bijna twee jaar onderhandelen werden de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) overeengekomen op 2 augustus. Rond eind september zullen ze formeel goedgekeurd worden door de lidstaten tijdens een VN-top in New York. Voordat ze als “baanbrekend” en “historisch” worden genoemd, is dit een goed moment om een nuchtere bli ...
Daniel Rubio (CC BY-NC-ND 2.0)
Opinie

De tirannie van de vrije markt

Jan Vandemoortele, doctor in de ontwikkelingseconomie, vraagt zich af waar het blinde geloof in de vrije markt vandaan komt, wat Adam Smith écht bedoelde met de 'onzichtbare hand' en of 'de tirannie van de theorie van de vrije markt' ooit kan overkomen worden. 'Tolereren we een allesomvattend marktsysteem dat de misleidende naam 'vrije markt'& ...
Matt Wakeman (CC BY-NC-SA 2.0)
Opinie

Globalisering ≠ vooruitgang

Gedurende de voorbije 25 jaar is de vooruitgang in de wereld op gebied van voeding, onderwijs, gezondheid en drinkbaar water trager verlopen dan in de decennia daarvoor. Dit ondanks het vooruitgangsoptimisme dat ontsproot op de ruïnes van de Berlijnse muur. Jan Vandemoortele, mede-ontwerper van de Millenniumdoelen stelt daar vragen bij.
© Gie Goris
Analyse

Drie raadsels over de Millenniumdoelen

Amper één van de oorspronkelijke 18 streefcijfers in de Millenniumdoelen zal gehaald worden: gendergelijkheid in het lager onderwijs. Toch gaan 50 miljoen kinderen nog steeds niet naar school en blijft de kwaliteit van het onderwijs in vele gevallen bedenkelijk. Maar de echte vraag is: waarom zijn de overige 17 niet gehaald?
Zoriah (CC BY-NC 2.0)
Opinie

Opvolgers Millenniumdoelen: 'onduidelijk, overladen, onmeetbaar'

Jan Vandemoortele, Doctor in de ontwikkelingseconomie en mede-grondlegger van de Millenniumdoelen (MDG's), ziet hoe de opvolgers van de Millenniumdoelen klaar zijn om te falen alvorens goed en wel gelanceerd te raken. 'De SDG's zijn onduidelijk, overladen en onmeetbaar. Men hoeft geen expert te zijn om te begrijpe ...
Henri Ismail (CC BY-NC-ND 2.0)
Opinie

Leugens, halve waarheden en statistieken over Millenniumdoelen

De wereld maakt in 2015 de rekening op van 15 jaar inspanningen om de armoede en haar vele verschijningsvormen te bestrijden. De stelling dat een aantal Millenniumdoelen (MDG’s) gehaald worden, is echter niet gebaseerd op feiten maar op wensen, stelt Jan Vandemoortele, die mee de basis legde voor de hele MDG-aanpak. 'Al betekent dat zeker nie ...

Billijkheid en verbeeldingskracht gewenst

Het vastleggen van wereldwijde doelstellingen is geen nieuw verschijnsel. In 1966 stemden de regeringen binnen de Verenigde Naties er al mee in om tijdens het eerste ontwikkelingsdecennium een gemiddelde jaarlijkse economische groei van vijf procent te realiseren. Deze doelstelling werd ruim overtroffen. In 1966 werd ook afgesproken om de pokken ui ...

Met de steun van

 2790  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.