Nieuws

Guatemala's ex-dictator glipt door mazen van het net

Het Grondwettelijke Hof van Guatemala heeft tien dagen na de historische rechtszaak de uitspraak, die ex-dictator Ríos Montt tot tachtig jaar cel veroordeelde, vernietigd.
Firetreo (cc via Wikimedia)
Analyse

Ex-dictator Guatemala veroordeeld tot 80 jaar

De Guatemalteekse ex-dictator Ríos Montt is veroordeeld tot 80 jaar cel wegens zijn aandeel in genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Montt had in Guatemala de macht van 1982 tot 1983, de bloedigste periode van de burgeroorlog (1960-1996).
MFA/V. Salvesen
Analyse

De politieke toekomst van de Farc

Zowel de Colombiaanse regering als de Farc zijn vastberaden om de gewapende strijd te staken, want in Havana, waar de vredesonderhandelingen lopen, is het duidelijk dat een militaire overwinning voor geen van beiden in het verschiet ligt. President Santos, die als Defensieminister onder Uribe meermaals een militaire doorbraak heeft proberen te forc ...
CC Globovision
Analyse

Wat vooraf ging aan de Colombiaanse vredesonderhandelingen

In het verleden zijn in Colombia al verschillende pogingen ondernomen om tot een vredesakkoord te komen. De laatste poging dateert uit het presidentschap van Andrés Pastrana (1998-2002). Hij wilde na de desastreuze, gewelddadige jaren negentig de drugseconomie onder controle krijgen en een klimaat creëren waarin serieuze vredesgesprekken met de gue ...
CC Agencia Prensa Rural
Analyse

Landhervorming als speerpunt voor vrede in Colombia

'De Farc werd geboren als een reactie op de agressie van grootgrondbezitters die het Colombiaanse platteland overspoelden met bloed terwijl ze zich het land van kleine boeren toe-eigenden', verklaarde Iván Márquez, rebel en Farc-delegatieleider. De oudste guerrilla van het continent opereert in een staat waarbij volgens een rapport van de Verenigde ...
CC Ministerio TIC Colombia
Nieuws

Colombiaanse vredesgesprekken inzet voor herverkiezing van president Santos

De vredesonderhandelingen tussen de Colombiaanse regering en de gewapende Farc-guerrilla zijn voor president Santos de inzet voor de presidentsverkiezingen van 2014. Even leek het erop dat het overleg opnieuw een maat voor niets zou worden, toen de Farc begin februari twee politieagenten en drie burgers kidnapte in volle vredesonderhandelingen. Toc ...

Pagina's