Alejandro Arango (CC BY-NC 2.0)
Analyse

Grondstoffenrace bedreigt Colombiaans vredesakkoord

De Colombiaanse regering en de Farc-rebellen beloven tegen 23 maart hun vredesonderhandelingen af te ronden. Na meer dan een halve eeuw gewapend conflict zou dat een nieuw begin moeten zijn voor het l ...
Sue Kellerman (CC BY-NC-ND 2.0)
Analyse

China danst de samba in Latijns-Amerika

Latijns-Amerika wekt China’s interesse om zijn voorraad aan natuurlijke rijkdommen, meer bepaald soja en granen, ijzererts en olie uit Brazilië. Maar China importeert ook olie uit Venezuela ...
Mauricio Macri (CC by-nd 2.0)
Analyse

Mauricio Macri en het schrikbeeld van een ultraliberale politiek

In Argentinië trekt de regering-Macri de krijtlijnen om opnieuw een ultraliberale koers te varen. Ambtenaren worden massaal ontslagen, de geroemde mediawet wordt opgeschort en repressieve politieoptre ...
Leonardo Veras / Flickr (CC by-sa 2.0)
Analyse

Lula weer vrij, Dilma onder druk: Brazilië in een wurggreep

Brazilië is dit jaar gastland voor de Olympische Spelen, een primeur voor Latijns-Amerika. Toch dreigt president Dilma de grond onder de voeten te verliezen en werd haar populaire voorganger Lula op 4 ...
Joka Madruga   / Flickr (CC by 2.0)
Analyse

Venezuela op de rand van de zelfvernietiging

Venezuela staat, ondanks een van de grootste olie- en gasvoorraden in de wereld, op het punt failliet te gaan. Dit kan ook het einde betekenen van de Bolivariaanse revolutie. De dood van de legendaris ...
Cancillería Ecuador / Wikimedia (CC by-sa 2.0)
Analyse

Latijns-Amerika en het einde van een experiment

Begin deze eeuw overspoelde een rode golf Latijns-Amerika als een hoopvol sociaal en politiek experiment. Zestien jaar later zit Venezuela aan de grond, heeft Argentinië een rechtse regering en k ...
© Qinous
Nieuws

Hoe deze gigantische batterij levens redt in Haïti

Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Deschapelles, Haïti, kan sinds begin dit jaar zijn stroom bijna volledig uit zonne-energie halen dankzij de installatie van een immense batterij voor opslag. De ver ...
© Broederlijk Delen
Nieuws

Grootgrondbezitters trekken nog steeds aan de touwtjes in Colombia

De Colombiaanse regering en de Farc-rebellen beloven tegen 23 maart een vredesakkoord rond te hebben. De kern van het conflict, met name het economisch model zelf en de ongelijke verdeling van de gron ...
© Grrrowd
Nieuws

Slachtoffers olievervuiling Ecuador starten wereldwijde crowdfunding in zaak tegen Chevron

Namens de meer dan dertigduizend inheemsen die door een van de grootste olievervuilingen in de geschiedenis zijn getroffen, lanceert het “Europese Milieu Bureau” (EEB) vandaag een internat ...
Vladimir Menkov / Wikipedia (CC by-sa 3.0)
Boek

Radicalisering als opbouwend en opbeurend verhaal

De nieuwe verhalen waarop we een duurzame en rechtvaardige wereld kunnen bouwen, hoeven we niet meer te bedenken, we moeten er alleen oog voor hebben, ze zichtbaar maken en weerklank geven. En er dan ...
© Boonen Design
Nieuws

Meer comfort en een beter milieu dankzij ecodesign

Minder materiële ballast en meer levenskwaliteit, een groeiend publiek wil hiervoor tekenen. Diensten aanbieden in plaats van goederen komt volledig tegemoet aan die trend. De technologie die er ...
Anja Hermans / Flickr (CC by-nc-sa 2.0)
Analyse

Energietransitie kan sneller zonder kreunende kerncentrales

Het regent verontruste reacties over onze kerncentrales: over de veiligheid, de deal met Electrabel en wie daar nu beter van wordt, over de manier waarop een en ander zijn beslag krijgt. Is dit de ene ...

Pagina's