Takver (CC BY-SA 2.0)
Analyse

Trump en klimaattop: de fragiele zekerheid van Parijs is voorbij

En toen viel de schaduw van Trump over de klimaatconferentie. Water was het thema van de dag, maar iedereen had het over die ene vraag: wat te verwachten van een man die niet gelooft in de menselijke ...
Reportage

Transitie in medialand? Journalistiek experiment met Klimaattop in Marrakech

De 22ste Klimaattop is begonnen in Marrakech, en dit moet de Top van de daden worden. Dat inspireerde MO* tot een journalistiek experiment: de Top bijwonen zonder er naartoe te vliegen. Tine Hens ...
© Brecht Goris
Column

Migratiebeleid is klimaatbeleid en omgekeerd

‘Er zit betonrot in het migratiebeleid. Een migratiepolitiek die louter politiek is, die niet kijkt naar de oorzaken van de vluchtelingenstromen, heeft niets met de realiteit te maken’, sc ...
Chris Ford (CC BY-NC 2.0)
Analyse

Mensen maken de stad, niet de planners

Steden groeien sneller dan de wereldbevolking. Wie het over klimaatverandering, ecologie, migratie, ongelijkheid, armoede en uitsluiting heeft, heeft het bijna per definitie over de stad, want daar ko ...
© Brecht Goris
Column

J’en ai marre. Minister Schauvliege, stop ermee de toekomst te mishandelen

Volgens columniste Tine Hens mag de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw er stante pede mee stoppen te doen alsof ze haar politieke portefeuilles kwijt is. Want klimaatverandering la ...
© Brecht Goris
Column

Een samenleving die muren bouwt, is de weg kwijt

Ze zijn niet tastbaar, maar wie goed kijkt, ziet ze overal. De onzichtbare muren die onze steden en gemeenten doorkruisen. Het zijn de muren van de sociaaleconomische segregatie. Ze vallen samen ...
© Brecht Goris
Column

Het gen van de waanzin

Als er, lang na ons, in het diepe van de tijd, ooit eens een gedenksteen voor de mensheid komt, kan die best refereren aan het gen van de waanzin. Dat is het fameuze gen dat ons onderscheidt ...
© Brecht Goris
Column

De boer is de kanarie in de koolmijn

Als er één sector is die de vinger aan de pols van de klimaatverandering heeft, dan is het wel de landbouw, schrijft Tine Hens. Of liever, het is de boer zelf die seizoen na seizoen, oogst na oogst de ...
© Brecht Goris
Column

Minderjarig en verloren in een veel te weidse wereld

'Kinderen zijn geen verhuisdozen,' schrijft Tine Hens, 'en toch is dat wat we van ze maken door vier centra voor niet begeleide minderjarige te sluiten.' Een hartstochtelijk pleidooi voor het mensenli ...
© Brecht Goris
Column

Kinderen mogen geen kinderen meer zijn

Officiële cijfers zijn vaag, maar een op tien kinderen lijdt aan een ernstige vorm van faalangst, zegt Tine Hens. Bang om niet goed genoeg te zijn. Bang om niet te voldoen aan andermans verwachti ...
© Brecht Goris
Column

Test voor een toekomstgericht beleid

Elke dag leest Tine Hens samen met haar zoon van negen de krant. Het kost hen steeds minder tijd omdat Tine de dingen steeds moeilijker uitgelegd krijgt. Het zou de ideale test voor een toekomstg ...
© Brecht Goris
Column

Moslims kunnen zich nooit genoeg excuseren

Columniste Tine Hens over onze harde maatschappij: ‘Zelfs als je je hoofddoek aflegt, openlijk een Koran verbrandt, lacht met de cartoons van de profeet, en een varken opeet, dan nog zal het nie ...

Pagina's